தமிழகத்தில் 7 நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது…. ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு….!!!!

நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கிகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் பொது விடுமுறைகள் அளிக்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி வருகின்ற நவம்பர் மாதம் மொத்தம் 17 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. அது ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் ஏற்ப மாறுபடும். அதனால் பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான முன்னேற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் மட்டும் ஏழு நாட்களுக்கு வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட உள்ளது.

  • 4 நவம்பர் 2021 – வியாழக்கிழமை – தீபாவளி
  • 7 நவம்பர் 2021 – ஞாயிற்றுக்கிழமை
  • 13, நவம்பர் 2021 – இரண்டாவது சனிக்கிழமை
  • 14, நவம்பர் 2021 – ஞாயிற்றுகிழமை
  • 21, நவம்பர் 2021 – ஞாயிற்றுகிழமை
  • 27, நவம்பர் 2021 – நான்காவது சனிக்கிழமை
  • 28, நவம்பர் 2021 – ஞாயிற்றுகிழமை

இதைத்தவிர நவம்பர் 1, 3, 5, 6, 10, 11,12,19,22,23 ஆகிய நாட்கள் மற்ற மாநிலங்களில் கொண்டாடப்படும் பண்டிகை காரணமாக விடுமுறையாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *