தபால் நிலையத்தின் சிறந்த சேமிப்பு திட்டம்…. மாதம் ரூ.29,000 பென்ஷன் பெறலாம்….. உடனே போங்க…..!!!!

நீங்கள் உங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலை படாமல் இருக்க சில பாதுகாப்பான சேமிப்பு திட்டங்களில் முதலீடு செய்யவேண்டும். அப்போது தான் வயதான காலத்தில் நிம்மதியாக வாழ முடியும். அதற்கு ஒரு சிறந்த வழி இந்த தபால் அலுவலக மாத வருமான திட்டம். இதில் ஒரு பெரும் தொகையை முதலீடு செய்து மாதம் தோறும் பென்சன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதில் மெச்சூரிட்டி பயன்களையும் தபால் துறை வழங்குகிறது. குறைந்தபட்சம் 1000 ரூபாய் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

கூட்டுக் கணக்கில் மூன்று பேர் வரை இணைந்துகொள்ளலாம். கூட்டுக் கணக்கில் அதிகபட்சம் 9 லட்சம் ரூபாய் வரை முதலீடு செய்யலாம். தற்போது தபால் அலுவலக மாத வருமானத் திட்டத்துக்கு ஆண்டுக்கு 6.6% வட்டி கிடைக்கிறது. இத்திட்டத்தில், 50,000 ரூபாய் முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 33,00 ரூபாய் பென்சன் பெற முடியும். மொத்தம் ஐந்து ஆண்டுகளில் வட்டியாக 16,500 ரூபாய் கிடைக்கும். ஒரு லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்தால் மாதம் 550 ரூபாய் பென்சன் பெறலாம். இதன்படி ஆண்டுக்கு 6600 ரூபாய் அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளில் 33000 ரூபாய் பெற முடியும். இத்திட்டத்தில் 4.5 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்தால் மாதம் 2,475 ரூபாய் அல்லது ஆண்டுக்கு 29,700 ரூபாய் பென்சனாக பெறமுடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *