தங்கம் விலை பவுனுக்கு 8 அதிகரித்தும் , வெள்ளி விலை நிலையாகவும் காணப்படுகின்றது…!!

தங்கத்தின் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து பவுனுக்கு ரூ 8 உயர்ந்தும் , வெள்ளி நேற்றைய விலையில் இருந்து எவ்வித மாற்றமுமின்றி காணப்படுகின்றது .

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (15/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,032        | நேற்றைய விலை : ரூ 3,031     | உயர்வு   : ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,256     | நேற்றைய விலை : ரூ 24,248   | உயர்வு   : ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,307.50      | நேற்றைய விலை : ரூ 3,306.50   | உயர்வு  : ரூ 6.50

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,460         | நேற்றைய விலை : ரூ 26,452  | உயர்வு  : ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (15/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி       :  ரூ 40.86                 | நேற்றைய விலை : ரூ 40.86                   | குறைவு  : 0

10 கிராம் வெள்ளி      :  ரூ 408.63                | நேற்றைய விலை : ரூ 408.63                 | குறைவு  : 0

100 கிராம் வெள்ளி   :  ரூ 4,086.30           | நேற்றைய விலை : ரூ 4086.30               | குறைவு  : 0

1 கிலோ  வெள்ளி       : ரூ  40,863              | நேற்றைய விலை : ரூ 40,863                  | குறைவு  : 0