தங்கம் விலை உயர்வு… மக்கள் கவலை..

தங்கம் விலை  உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். 

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (24/01/2020) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,816  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,815   | அதிகரிப்பு  ரூ 1

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  30,528 | நேற்றைய விலை : ரூ  30,520  | அதிகரிப்பு  ரூ 8


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 4,162| நேற்றைய விலை : ரூ 4,161   | அதிகரிப்பு   ரூ 1

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  33,296 | நேற்றைய விலை : ரூ 33,288  |  அதிகரிப்பு  ரூ 8சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (24/01 /2020) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 49             | நேற்றைய விலை : ரூ 49         |  ரூ 0

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 490        | நேற்றைய விலை : ரூ 490            |  ரூ 0

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,900  | நேற்றைய விலை : ரூ 4,900        |   ரூ 0

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 49,000  | நேற்றைய விலை : ரூ 49,000    |  ரூ  0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *