உலகை மிரட்டும் கொரோனா…பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் உயிரிழந்தோர், குணமடைந்தவர் எண்ணிக்கை..!!

உலகளவில் கோரோனோ தோற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,31, 609 ஆகவும், உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 24 ஆயிரத்தையும் தாண்டியது. அதில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கையில் அமெரிக்க முதலிடம். 

அமெரிக்க     

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்         – 69,425

பலியானவர்கள்                    – 1,045 

குணம் அடைந்தவர்கள்   – 428

இந்தியா 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்            – 719 

பலியானவர்கள்                       – 16

குணம் அடைந்தவர்கள்       – 45 

ஸ்பெய்ன்     

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்        – 56,197

பலியானவர்கள்                   – 4,145 

குணம் அடைந்தவர்கள்  – 7,015

சீனா 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்         – 81,285 

பலியானவர்கள்                    – 3,287 

குணம் அடைந்தவர்கள்  – 74,051 

ஈரான்  

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்              – 29,406

பலியானவர்கள்                          – 2,234 

குணம் அடைந்தவர்கள்          – 10, 457 

பிரான்ஸ் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்              – 25,233

பலியானவர்கள்                         – 1,331 

குணம் அடைந்தவர்கள்          – 3,900

இங்கிலாந்து  

பாதிக்கபட்டவர்கள்                – 9,849

பலியானவர்கள்                        – 47

குணம் அடைந்தவர்கள்        – 135 

நெதர்லாந்து 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்            – 7,431

பலியானவர்கள்                        – 437 

குணம் அடைந்தவர்கள்       – 3 

பாகிஸ்தான் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்           – 1,130 

பலியானவர்கள்                       – 9

குணம் அடைந்தவர்கள்       – 21 

ஜெர்மனி   

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்          – 41,414 

பலியானவர்கள்                      – 236 

குணம் அடைந்தவர்கள்      – 5,669 

இத்தாலி   

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்               – 74,386 

பலியானவர்கள்                           – 7,503 

குணம் அடைந்தவர்கள்          – 9,362 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *