கூடுதல் கல்வி தகுதி உடையவர்களுக்கு முன்னுரிமை கிடையாது: நீதிபதி

வேலையில்லா திண்டாட்டம் காரணமாக , கூடுதல் கல்வி தகுதி உடையவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கமுடியாது என உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி திட்ட வட்டமாக தீர்ப்பு அளித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *