கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அணைகளில் இன்றைய (02.08.2020) நீர் மட்டம்….!!!

கிருஷ்ணகிரி, கரூர் மாவட்ட அணைகளில்  உள்ள நீர் இருப்பு , நீர்வரத்து மற்றும் நீர் வெளியேற்றம் போன்ற விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளலலாம். 

கிருஷ்ணகிரி கெலவரப்பள்ளி அணை : 

அணையின் முழு கொள்ளளவு _ 44.28 அடி

அணையின் நீர் இருப்பு _ 40.34 அடி

அணைக்கு நீர்வரத்து _  400 கன அடி

அணையில் இருந்து நீர் வெளியேற்றம் _ 400 கன அடி

கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி அணை : 

அணையின் முழு கொள்ளளவு _ 52 அடி

அணையின் நீர் இருப்பு _ 30.50 அடி

அணைக்கு நீர்வரத்து _ 307 கன அடி

அணையில் இருந்து நீர் வெளியேற்றம்_ 307 கன அடி

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *