கடந்த வருஷத்தை விட அதிகரித்த நிலக்கரி உற்பத்தி!…. எத்தனை சதவீதம் தெரியுமா?… வெளியான தகவல்….!!!!

நவம்பர் மாதத்தில் நம் நாட்டின் மொத்த நிலக்கரி உற்பத்தி 7.587 கோடி டன்னாக அதிகரித்து இருக்கிறது. கடந்த வருடம் 6.794 கோடி டன்னாக இருந்த நிலக்கரி உற்பத்தியானது இந்த ஆண்டு 11.66 % அதிகரித்து உள்ளது. இதுகுறித்து நிலக்கரி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இருப்பதாவது, நவம்பர் மாதத்தில் இந்திய நிலக்கரி நிறுவனத்தின் உற்பத்தி 12.82 % அதிகரித்து இருக்கிறது.

சிங்கரேணி காலியரீஸ் நிறுவனம் மற்றும் பிற கேப்டிவ் சுரங்கங்களின் உற்பத்தி முறையே 7.84% மற்றும் 6.87% அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல் 37 சுரங்கங்களில் 24 சுரங்கங்கள் 100 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக உற்பத்தி செய்துள்ளது. அத்துடன் 5 சுரங்கங்கள் 80 -100 % வரை உற்பத்தி செய்துள்ளது. கடந்த வருடம் நவம்பரில் 6.020 கோடி டன்களாக இருந்த மின் பயன்பாடுகள் இந்த நவம்ர் மாதத்தில் 3.55 % அதிகரித்து 6.234 கோடி டன்களாக இருக்கிறது.