ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு… தமிழக அரசு செம அறிவிப்பு…!!!

ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு பணப்பலன் வழங்குவதற்கு ரூ.972 கோடி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் அரசு வேலையில் உள்ள ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்றால் அவர்களுக்கு ஓய்வு ஊதியம் வழங்குவது வழக்கம். அதனால் அவர்கள் பலன் பெற்று வருகிறார்கள். அதன்படி ஓய்வு பெற்ற போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு பணபலம் வழங்க ரூ.972 கோடி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு பணப்பலன் கிடைக்கும் வகையில் அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

அதன்படி 2019 ஜூன் முதல் டிசம்பர் வரை ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் இதன் மூலம் பண பலம் பெற முடியும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்பு ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.