ஒலிம்பிக் நீச்சல்போட்டி – இந்திய வீரர் தகுதி…!!!

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் நீச்சல் போட்டி 200 மீட்டர்(butterfly) பிரிவில் இந்திய வீரர் சஜன் பிரகாஷ் தகுதி பெற்றார். இத்தாலி ரோம் நகரில் நடைபெற்ற போட்டியில் 200 மீட்டர் தூரத்தை 1:56:38 நிமிடத்தில் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளார். இதன்மூலம் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதி பெற்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை சஜன் பிரகாஷ் பெற்றுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *