உங்க அலுவலகங்களில்… “இந்த வாஸ்து முறையை கடைபிடியுங்க”…. ரொம்ப நல்லது…!!!

தொழில் கூடங்கள் நிறுவனங்கள் செழித்து விளங்க வேண்டுமென்றால் நாம் அலுவலகங்களில் சில வாஸ்து முறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும்.

அதன்படி அலுவலக தலைமை அதிகாரியின் அறை சதுர வடிவிலோ அல்லது செவ்வக வடிவிலோ இருக்க வேண்டும். இந்த அறையை தென்மேற்குப் பக்கத்தில் வைத்தால் மிகவும் நல்லது. கிழக்கு அல்லது வடக்கு முகமாக தலைமை அதிகாரியின் இருக்கை இருப்பது வாஸ்துபடி மிகவும் சிறந்தது. அலுவலக வாயில் கிழக்கு திசையை நோக்கியோ அல்லது வடக்கு திசை நோக்கியோ இருக்க வேண்டும். வடக்கு திசையை நோக்கி இருந்தால் தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.

கிழக்கு திசையை நோக்கி இருந்தால் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான புதுப்புது யோசனைகள் கிடைக்கும். அலுவலகத்தின் உள்அளவைவிட அகலம் இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருப்பதும், கதவுகளின் அளவு 6 அடி 4 அங்குலம் 7அடி 4 அங்குலம் அளவில் இருப்பது மிகவும் சிறப்பானது. தேனீர்வேளை உணவு இடைவேளைகளில் அலுவலர்கள் கூடும் இடம் தென்கிழக்கிலோ அல்லது வடமேற்கிலோ இருக்க வேண்டும். வரவு செலவு கணக்கு பார்பவர்கள் குபேரனின் திசையான வடக்குத் திசை நோக்கி அமர்ந்திருபது தொழிலில் நல்ல பண புழக்கத்தைக் தரும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *