இளைஞர்களே புதிய ஆட்சியாளர்கள்…. இளைஞர்களை பெருமைப்படுத்திய பிரதமர் மோடி….!!!!

ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் முதல் விளையாட்டு வரை இந்திய இளைஞர்கள் உலக அளவில் முத்திரை பதித்து வருகின்றனர்.

மீரட் , மேஜர் தியான் சந்த் விளையாட்டு பல்கலைக்கழக அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் பிரதமர் மோடி கூறியதாவது, மீரட்டில் 700 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட உள்ள தியான் சந்த் பல்கலைக்கழகம் உலகின் சிறந்த விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகம். இந்தப் பல்கலைக்கழகம் உலகில் சிறந்து விளங்கும்.

மேலும் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் முதல் விளையாட்டு வரை இந்திய இளைஞர்கள் உலக அளவில் முத்திரை பதித்து வருகின்றனர். இளைஞர்களே புதிய இந்தியாவின் ஆட்சியாளர்கள். பல்வேறு விளையாட்டுக் கழகங்கள் திறக்கப்பட உள்ளன. மேலும் விளையாட்டு உபகரணங்கள் தயாரிப்பில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *