இந்த 13 Apps-ஐ உடனே Delete பண்ணுங்க….. கூகுள் அறிவிப்பு….!!!!

கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் உள்ள 13 செயலிகள் மால்வேரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூகுள் அறிவித்துள்ளது. ஆண்டராய்டு பயனர்கள் இந்த செயலிகளை தங்கள் போனில் நிறுவியிருந்தால் உடனே நீக்கும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளது. அந்த செயலிகள்:-

Junk Clean,

Cool Clean,

Strong Clean,

Meteor  Cleaner,

EasyCleaner,

Power Doctor,

Super Clean,

Full Clean,

Fingertip Cleaner,

Quick Cleaner,

Keep Clean,

Windy Clean,

Carpet Clean ஆகியவை ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *