தரவரிசைப் பட்டியல்…. “இந்த வருடமும் ஐஐடி சென்னை முதலிடம்”…. வெளியான சூப்பர் தகவல்….!!!

இந்தியாவின் மிகுந்த புத்தகம் நிறைந்த கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியலில் சென்னை ஐஐடி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உயர் கல்வி நிறுவன தரவரிசை பட்டியலில் தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக சென்னை ஐஐடி முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளது. சிறந்த புத்தாக்கம், கண்டுபிடிப்புகள், ஆராய்ச்சிக்காக தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக சென்னை ஐஐடி முதலிடம் பிடித்துள்ளது. மும்பை இரண்டாவது இடத்திலும், டெல்லி ஐஐடி 3வது இடத்திலும், மோதிலால் நேரு தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் உத்திரபிரதேசம் கடைசி இடத்திலும் உள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *