இந்தியாவின் பொதுத்துறை வங்கியான பாங்க் ஆப் இந்தியா வங்கி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. அதன்படி இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு உட்பட்ட பிக்சட் டெபாசிட்டுக்கு வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தியுள்ளது. ஏழு நாட்கள் தொடங்கி 10 வருடங்கள் வரை பல கால வரம்புகளுக்கான பிக்சர் டெபாசிட்டுகளுக்கு 7 புள்ளி 15 சதவீதம் வரை வட்டி வழங்கப்படுகிறது. இந்த புதிய வட்டி விகிதம் கடந்த ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

பாங்க் ஆஃப் இந்தியா ஃபிக்சட் டெபாசிட் வட்டி:

7 – 14 நாட்கள் : 3%

15 – 30 நாட்கள் : 3%

31 – 45 நாட்கள்ள் : 3%

46 – 90 நாட்கள் : 4.50%

91 – 179 நாட்கள் : 4.50%

180 – 269 நாட்கள் : 5%

270 நாட்கள் – 1 ஆண்டு : 5.50%

1 ஆண்டு – 2 ஆண்டு : 6%

501 நாட்கள் : 7.15%

2 ஆண்டு – 3 ஆண்டு : 6.75%

3 ஆண்டு – 5 ஆண்டு : 6.50%

5 ஆண்டு – 8 ஆண்டு : 6%

8 ஆண்டு – 10 ஆண்டு : 6%