இந்தியாவில் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனமான ஸ்ரீராம் பைனான்ஸ் பிக்சட் டெபாசிட் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய வட்டி உயர்வு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதில் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் திட்டத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிகபட்சம் 9.36 சதவீதம் வட்டி வழங்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கு கூடுதலாக 0.50 சதவீதம் வட்டியும் வழங்கப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது.

புதிய வட்டி விகிதம் (பொது வாடிக்கையாளர்களுக்கு):

12 மாதம் – 7%

18 மாதம் – 7.30%

24 மாதம் – 7.50%

30 மாதம் – 8%

36 மாதம் – 8.05%

42 மாதம் – 8.15%

48 மாதம் – 8.20%

60 மாதம் – 8.30%

சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கு

சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கான ஃபிக்சட் டெபாசிட் திட்டத்தில் 12 மாதங்களுக்கு 7.83% வட்டியும், 60 மாதங்களுக்கு 8.79% வட்டியும் வழங்கப்படுகிறது.

பெண்களுக்கு

பெண்களுக்கு 12 மாதங்களுக்கு 7.41% வட்டியும், 60 மாதங்களுக்கு 8.55% வட்டியும் வழங்கப்படுகிறது.